Pravidelné pracoviště u řidiče

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec - řidič má v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce i místo pravidelného pracoviště Vyškov. Může zaměstnanec v cestovním příkaze uvádět místo bydliště, pokud občas vyjíždí na pracovní cestu přímo z bydliště? Cestovní náhrady náleží z místa bydliště? Může být ukončení služební cesty v místě pravidelného pracoviště? Jde o daňově účinný náklad? Nebo je nutné, aby pracovní cesta vždy začínala v místě pravidelného pracoviště?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Stanovení podmínek pracovní cesty
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Pracovní cesta
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Práce z domova - místo výkonu práce
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Místo výkonu práce
Použití soukromého auta na služební cestu
Cestovné
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Cestovní náhrady
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce