Přehled OSVČ

Plné znění otázky

Mám-li přerušenou živnost k 25. 2., jak vyplním v přehledu? Za leden a únor uvedu činnost hlavní a dále za březen až prosinec, nebude žádná činnost - ani vedlejší, ani hlavní, neboť mám přerušeno?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Pojistné
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Odměny členů orgánů právnických osob
Sleva na pojistném u dlužníka
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného

Související předpisy

100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění