Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Jednou z možností řešení pojistného vztahu ve zdravotním pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti, kdy jsou osoby považované z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodným obdobím pro placení pojistného je u těchto osob kalendářní rok, nejkratší poměrnou částí pak kalendářní měsíc. To znamená, že pokud pojištěnec podniká pouze po část kalendářního měsíce, je OSVČ po celý tento měsíc a i případný výkon samostatné výdělečné činnosti jenom po část kalendářního měsíce řeší pojistný vztah osoby v tomto měsíci. Z hlediska placení pojistného zaujímají OSVČ ve zdravotním pojištění určité specifické postavení, neboť jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností OSVČ, a (případného) doplatku pojistného.

Hlavní, resp. jediný zdroj příjmů

V případě zúčtování roku 2019 je především rozhodující, zda a případně ve kterých měsících byla pro OSVČ její samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdroj

Související dokumenty

Související články

Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
OSVČ ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Daňové aktuality
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Přehled OSSZ a ZP
Autorský honorář a pojištění
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
OSVČ - karanténa
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění OSVČ
Ukončení podnikání fyzické osoby
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a daňové přiznání