Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Jednou z možností řešení pojistného vztahu ve zdravotním pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti, kdy jsou osoby považované z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodným obdobím pro placení pojistného je u těchto osob kalendářní rok, nejkratší poměrnou částí pak kalendářní měsíc. To znamená, že pokud pojištěnec podniká pouze po část kalendářního měsíce, je OSVČ po celý tento měsíc a i případný výkon samostatné výdělečné činnosti jenom po část kalendářního měsíce řeší pojistný vztah osoby v tomto měsíci. Z hlediska placení pojistného zaujímají OSVČ ve zdravotním pojištění určité specifické postavení, neboť jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností OSVČ, a (případného) doplatku pojistného.

Hlavní, resp. jediný zdroj příjmů

V případě zúčtování roku 2019 je především rozhodující, zda a případně ve kterých měsících byla pro OSVČ její samostatná výdělečná činnost jediným (nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdroj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
OSVČ ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Daňové aktuality
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Přehled OSSZ a ZP
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Autorský honorář a pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Student a daňové přiznání
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů