Plné znění otázky

Pokud mám aktivní živnostenský list a začnu pracovat na hlavní pracovní poměr, přechází automaticky činnost jako OSVČ na vedlejší činnost? Mám povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Je dána maximální částka, kterou je možné vydělat na vedlejší činnost?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Odměny členů orgánů právnických osob
Sleva na pojistném u dlužníka
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného

Související předpisy

§ 13-14b, 15a zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3a zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění