Osvobození příjmu z prodeje garáže

Plné znění otázky

Fyzická osoba, nepodnikatel, dostane v r. 2020 darem od bratra garáž. Tuto garáž prodá v r. 2020, příjmy z prodeje použije na stavbu rodinného domu ke svému bydlení. Předpokládám, že příjem z prodeje nebude osvobozen. Pokud ale nastane situace, že tuto garáž prodá až v r. 2021 a peníze použije na stavbu rodinného domu, bude tento příjem osvobozen od daně z příjmu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Práce společníka pro vlastní společnost
Daňové zvýhodnění - student vysoké školy
Prodej nezkolaudovaného rodinného domu
Příjem z prodeje garáže
Osvobození z prodeje rodinného domu
Osvobození o daně při prodeji nemovitosti - § 4 odst. 1 písm. b) bod 2
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Bezúplatný příjem
Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění
Prodej bytu
Prodej bytu a osvobozený příjem
Osvobození prodeje stavebního pozemku
Prodej rozestavěného domu
Dědictví, následný prodej - daň z příjmů
Prodej bytu - zdanění § 10 ZDP
Zdanění příjmů z prodeje bytu
Prodej nemovitosti
Prodej chaty
Darování bytu a jeho následný prodej
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Úroky z hypotéky

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů