Přesčasová práce u fixní mzdy

Plné znění otázky

Zaměstnavatel zaměstnává prodavačky, mzdu v pracovní smlouvě mají sjednanou fixní, plný úvazek. Pracovní dobu mají sice nerovnoměrně rozvrženou, ale odpracují v přepočtu 40 hodin týdně. Nyní začaly pracovat několik hodin navíc, tak mají podle dodatku ke smlouvě nárok na proplacení přesčasů + příplatek. Dostávají tedy nadále fixní mzdu + proplacené hodiny za přesčasy, příplatek za přesčasy a příplatek za práci v SO a NE. Je možné u fixní mzdy takto postupovat? V jednom případě má jedna zaměstnankyně částečný úvazek, rovněž fixní mzdu, ale odpracuje třeba 10 hodin navíc. Není to práce přesčas, ale tzv. do úvazku, nemá nárok na příplatek. Je možné rovněž u fixního platu proplácet tyto hodiny průměrem (nepravidelně rozvržená pracovní doba). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Co se skrytými přesčasy?
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pracovní doba v silniční dopravě
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Spořicí konto pracovní doby
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otazníky kolem pracovní doby
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Příplatek za práci přesčas a náhradní volno
Měsíční mzda a práce ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Příplatek za práci v sobotu/přesčas
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Práce přesčas
Práce přesčas
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Náhradní volno za práci přesčas

Související předpisy

§ 93, 109, 114-118 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 7 předpisu 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí