Správný výpočet mzdy

Plné znění otázky

Podnikatel, OSVČ, má zaměstnance, který má zkrácenou pracovní dobu na 22,5 hodin týdně. Je zařazen do 4. skupiny zaručené mzdy, kde bude od 1. 1. 2018 minimální mzda pro 40 hod. pracovní dobu 16 400 Kč (98,50 Kč/hod.). Jaká bude správná výše min. hodinové mzdy? Je odměňován hodinovou mzdou. Bude to 55,41 Kč nebo nebo je správný jiný výpočet? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2020

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Brigádník
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Úrovně zaručené mzdy
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Maximální hodinová mzda
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Zaručená mzda
Zaručená mzda

Související předpisy

§ 80, 111, 112 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce