Odměna za doporučení a průměrný výdělek

Plné znění otázky

Chtěli bychom zavést vyplácení odměny našim zaměstnancům za doporučení nového zaměstnance. Podmínky nároku by byly obsaženy ve mzdovém předpise. Předpokládám správně, že tato odměna nemá souvislost s vykonanou prací, a tudíž ji můžeme vyloučit z příjmu pro výpočet průměrného výdělku (pro výpočet dovolené...)? Můžeme tuto odměnu evidovat v ostatních osobních nákladech (pro ISPV údaje pravidelného statistického šetření)? A platily by stejné odpovědi i pro odměnu, kterou bychom dávali nově přijatým za to, že k nám nastoupili do pracovního poměru? Jsme podnikatelský subjekt.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Daňové aktuality
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Výpočet odstupného
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Postup výpočtu průměru pro pracovněprávní účely u DPP
Průměrný měsíční výdělek u DPČ
Potvrzení pro úřad práce – průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek a zaručená mzda
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Výpočet průměrné hodinové mzdy u učitelů
Pravděpodobný průměrný výdělek
Výpočet průměrného výdělku
Přechod zaměstnance a průměrný výdělek
Výpočet průměrné čisté mzdy
Výpočet průměrného hodinového výdělku u nového zaměstnance
Výpočet průměrného hodinového výdělku v DPČ

Související předpisy

§ 351 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce