Mzdové tarify - obchodní zástupci

Plné znění otázky

Do jakého mzdového tarifu zařadit obchodní zástupce? Firma s.r.o. - obchodní společnost s potravinami má v pracovním poměru obchodní zástupce, kteří ve svěřeném regionu navštěvují současné zákazníky firmy a zároveň vyhledávají nové. U všech těchto zákazníků nabízejí zboží z katalogu, letáku a ze seznamu zboží, které mají k dispozici v notebooku, k dispozici mají služební automobil, telefon. Ze zákazníkem uzavírají objednávky a ty zasílají do sídla firmy ke zpracování a vykrytí.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Poměrná část minima ve specifických situacích
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda a Antivirus A+
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaručená mzda
Evidence na úřadu práce
Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Zaručená mzda
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Brigádník
Zaručená mzda dle kategorie

Související předpisy

§ 112 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí