Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance

Plné znění otázky

Firma přemýšlí, jaká je skupina zaručené mzdy pro tento druh pracovní činnosti. Jedná se o malý e-shop, kde zaměstnanec pod dohledem jednatele vypomáhá s více druhy činnosti. Konkrétně se zdržuje tak 60 % času u skladnické práce, 15 % času dělá produkty na e-shopu a 25 % bude zaučován na administrativu a kontrolu provozu, kterou bude postupně vykonávat. Jedná se kombinace práce skladníka a zástupce vedoucího provozu. Je v tomto ohledu k přiřazení výsledné skupiny zaručené mzdy u zaměstnance rozhodné brát jaká činnost převažuje (skladník), nebo nejvyšší stupeň vykonávané činnosti (zástupce provozního). Myslíme si, že náplň práce skladníka (lehké věci) by byla maximálně 3. skupina, naopak zástupce vedoucího provozu by byla spíš 4. skupina. Dosud jsme s takovým případem neměli zkušenosti a nevíme, jak situaci správně posoudit. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dovolená po mateřské dovolené
Stanovení pracovní doby
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Zaručená mzda dle kategorie
Zaručená mzda
Zaručená mzda
Brigádník
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Doplatek do zaručené mzdy
Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Zaručená mzda a Antivirus A+
Maximální hodinová mzda
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí