Cestovní náhrady - jednatel s. r. o.

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o. je starobní důchodce a nepobírá žádnou mzdu ani odměnu ze společnosti. Může mu s. r. o. uhradit náklady spojené s účastí na veletrhu v zahraničí, kde se zúčastní s ostatními zaměstnanci jako tlumočník (myslím tím stravné, kapesné, ubytování ..)? Budou tyto náklady pro s. r. o daňově uznatelné? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Cestovní náhrady 2024
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady jednatele
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Práce z domova - místo výkonu práce
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Cesty z bydliště do sídla firmy
Automobil zaměstnance pro služební cesty

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce