Důchod z USA

Plné znění otázky

Můj klient je český daňový rezident a přijimá z USA důchod, který dle dohody o zamezení dvojího zdanění může být zdaněn i v ČR. Může být takový důchod být snížen v ČR o částku 396 000 Kč (pro rok 2017) - nezdanitelné části důchodu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

RRSP penze z Kanady
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě
Zdanění důchodu
Penze ze Spojeného království
Zdanění důchodu z Rakouska
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Sleva na vyživované dítě
Výplata podílů na zisku do Německa
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině
Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč
Zdanění příjmu z USA
Zaměstnanci nerezidenta
Podíly na zisku z Itálie
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost

Související předpisy

32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
§ 2, 4, 6, 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů