Náklady související s přijetím zahraničního zaměstnance

Plné znění otázky

Jsme s. r. o., podnikatelský subjekt. Přijali jsme do pracovního poměru pracovníka z Ukrajiny. Zaměstnanci jsme pomohli při vyřizování zaměstnanecké karty, víza a v dalších záležitostech týkajících se imigračního správního řízení. Veškeré náklady na zaměstnaneckou kartu, víza, překlady a související náklady na právní poradenství jsme jako budoucí zaměstnavatel hradili na náš vrub. Je přípustné žádat po zaměstnanci plnou či částečnou úhradu těchto nákladů či vázat jejich úhradu na podmínku setrvání v pracovním poměru po konkrétně stanovenou dobu? Jde o tyto náklady:

a) poplatek za zaměstnaneckou kartu,

b) víza zaměstance,

c) výdaje za právní pomoc při imigračním správním řízení (notář, překlad, správní poplatky).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky

Související otázky a odpovědi

Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Zaměstnání cizince na DPP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnání cizince v ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Roční zúčtování
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti