Dohoda o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Zaměstnanec má dohodu o pracovní činnosti s tím, že pracuje v měsíci jen občas, tj. do 2 500 Kč měsíčně (zároveň je veden na úřadu práce). Musí se přihlásit na ossz i na zdravotní pojišťovnu? Jak je to se zdaněním této mzdy a může mít základní odpočet (tj. 2070 Kč měsíčně)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související otázky a odpovědi

DPP a DPČ
Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů u dohody o pracovní činnosti
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dobrovolníci a odměna
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise
Zaměstnání malého rozsahu
Dohoda o pracovní činnosti - svátek
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Dvě souběžné dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Překročení limitu u DPČ
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o provedení práce u cizince
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

§ 76 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů