Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který pracuje na DPP a v měsíci 6/2021 mu odměna překročila částku 10 000 Kč, v měsíci 7/2021 měl odměnu pod 10 000 Kč. V měsíci 8/2021 je v dočasné pracovní neschopnosti (10 dní). Splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění? Přísluší tomuto zaměstnanci v době 10 kalendářních dnů náhrada odměny z dohody, když v době nemoci od 9. 8. - 18. 8. 2021 neměl naplánovanou žádnou směnu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění
Ukončení pracovního poměru
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní neschopnost
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Příloha k žádosti o dávku
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Starobní důchodce a nemocenská
Nemocenská 2x
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Krácení nemocenské
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Postih za porušení režimu nemocného
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výkon práce pro účely dovolené

Související předpisy

§ 7a, 15a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 192.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce