Pracovní smlouva vs. pracovní vízum

Plné znění otázky

Nastupuje k nám zaměstnanec z Ukrajiny. Po administrativních lapáliích konečně získal pracovní povolení na modrou kartu. Při vyřizování dokumentů jsme museli prokázat na ministerstvu vnitra a na konzulátu podepsané pracovní smlouvy. Pracovní smlouvy jsou podepsané s nástupem k 1. 5. 2017. O udělení pracovního víza se dozvěděl před pár dny, tedy na přestěhování má jen pár dnů. Reálně je schopný přijet až 10. 5. 2017. Máme připravit novou pracovní smlouvu na 10. 5. 2017? Nebudeme pak mít problém? Nebo nástup musí být striktně 1. 5. 2017 a máme mu „nařídit“ na pár dnů hned dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Související otázky a odpovědi

Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Zaměstnání cizince na DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád