Pracovní smlouva - identifikace smluvních stran

Plné znění otázky

V novém občanském zákoníku se v § 2401 říká, že pracovní poměr upravuje zákoník práce. To znamená, že smlouva musí být uzavřena písemně a povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou datum nástupu, druh sjednané práce a místo výkonu práce. To skoro vyznívá, že se do pracovní smlouvy nemusí uvádět smluvní strany - tedy zaměstnance a zaměstnavatele. Předpokládám, že jdeme zpátky do občanského zákoníku. který paragraf stanoví, že mám do písemné smlouvy uvést smluvní strany, a jak je identifikovat? Např. zaměstnavatel - název, sídlo, IČO, nebo spisovou značku OR? Zaměstnanec - jméno, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Otázka souběhu funkcí
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva
Příslib zaměstnání
Pracovní smlouva
Odměna pro prokuru
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?

Související předpisy

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
§ 34 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 1856 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník