Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění

V roce 2019 dochází k několika důležitým změnám v sociálním pojištění, a to ke změně rozhodné částky pro vstup do pojištění, výše minimální částky pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ, ale především také ke změně termínů plateb sociálního pojištění OSVČ. V neposlední řadě dochází také k navýšení důchodů.

Změna rozhodného příjmu pro vstup do pojištění v roce 2019

Od 1. 1. 2019 došlo po několika letech ke změně rozhodného příjmu pro vstup do pojištění. Rozhodným příjmem se rozumí sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc. Rozhodný příjem se odvíjí od průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Stanoví se jako 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč směrem…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků