Slevy na dani

Plné znění otázky

1) V průběhu roku je žena několik měsíců na neschopence a mateřské - je možné uplatnit celou výši roční slevy na poplatníky, tj. 24 840 Kč nebo se krátí poměrnou část nemoci, resp. mateřské?

2) 10. 3. svatba - od kdy může manžel uplatnit slevu na manželku od 01. 04., tj. za 04-12 měsíců? A pokud byla manželka např. nemocná, na mateřské a po zbytek roku měla příjmy např. 50 000 - musí manžel slevu krátit měsíčně i dle nemoci? Např. manželka je tedy od 10. 03. a od 01. 01. - 31. 06. nemoc a od 01. 07. - 31.12. pracuje? Může manžel uplatnit slevu v poměru 4/12 nebo musí krátit i za ty měsíce co manželka nepracovala, resp. byla na neschopence?

3) Dítě po porodu zemřelo - může být uplatněna sleva za 1 měsíc na toto dítě nebo nikoliv? Je to podmíněno např. vystavením rodného listu a úmrtního listu? Co se má doložit k přiznání?

4) Zahrnuje se do limitu příjmů manželky - pro test uplatnění slevy na manželku - mateřská, nemoc a rodičovská dovolená?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výkon práce pro účely dovolené
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příjem ženy na mateřské dovolené
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
OSVČ ZTP/P
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Prohlášení poplatníka
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 7, 9, 35ba, 35c, 35ca, 38l zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření