Sleva na dani - student

Plné znění otázky

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Sleva na studenta při zanechání studia
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ
Sleva na studenta
Zánik práva na uplatnění slevy na studenta
Sleva na dítě
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
Prohlášení poplatníka
Příjem ženy na mateřské dovolené
OSVČ ZTP/P
Školkovné

Související předpisy

§ 12, 14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 35ba. 1. f) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů