Roční zúčtování daní

Plné znění otázky

Zaměstnankyně neuplatňuje měsíční slevu na poplatníka, ani daňové zvýhodnění na 4 děti. Nyní chce požádat o roční zúčtování daní za rok 2020. Celková částka činí 107 856 Kč. Jsem povinna roční zúčtování provést, nebo mohu odmítnout a odkázat na daňové přiznání? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdravotní (potravinářský průkaz)
Dary a uplatnění v daních
Náhrada odměny u DPČ
Zařazování do platových tříd
Pracovní úraz a roční zúčtování
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Roční zúčtování daně za rok 2021
Daňové přiznání/roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance

Související předpisy

§ § 38ch. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 7, 10, 35c.1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ § 38k. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů