Výpočet ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a solidární daň

Plné znění otázky

V průběhu roku 2014 k nám nastoupila zaměstnankyně, které při rozvázání pracovního poměru v předchozím zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, a v tomto měsíci byla odvedená solidární daň. Tato zaměstnankyně nyní u nás zažádala o roční zúčtování daně. Její celkový příjem za rok 2014 nepřekročil MVZ - 1 245 216 Kč. Zohlední se mi nějak tato solidární daň při ročním zúčtování ? Běžně od základu daně odečtu odečitatelné položky, částku zaokrouhlím a vypočtu z ní 15-ní daň, odečtu slevu na poplatníka, daň. zvýhodnění na děti a úhrn sražených záloh ze závislé činnosti, čímž vypočítám přeplatek na dani. V daňovém přiznání v ř. 59 je sice řádek pro solidární daň, ale já její výši neznám a domnívám se, že se vyplňuje jen v případě překročení ročního MVZ. Znamená to tedy, že při výpočtu ročního vyúčtování této zaměstnankyně postupují obvyklým způsobem, jako kdyby neměla solidární daň strženou a výpočtem se jí tato daň vrátí?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Odstupné

Související články

Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Přechod práv a povinností a roční zúčtování daně
Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy

Související předpisy

§ 16a. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38ch zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 7, 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů