Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu

Plné znění otázky

Rodiče vlastní rodinný dům, který neužívají k trvalému bydlení a jehož ideální polovinu v roce 2016 darovali synovi k trvalému bydlení. Synovi byla poskytnuta hypotéka na rekonstrukci celého domu. Může si úroky z hypotečního úvěru odečíst z daní? Hypoteční smlouva je jen na syna, i když druhou ideální polovinu rodiče stále vlastní.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Živnost - ruční práce, háčkování a zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Dohoda o provedení práce přiznání k dani z příjmů
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Úrok za zápůjčky - zdanění
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Daňové přiznání - dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 15. 3, 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů