Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024

Vydáno: 14 minut čtení

Nařízením vlády č. 396/2023 Sb. ze dne 13. prosince 2023 se od 1. 1. 2024 zvýšila minimální mzda na částku 18 900 Kč. Jak je všeobecně známo, má tato hodnota významný vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli, a to jako minimální vyměřovací základ zaměstnance, případně poměrná část tohoto minima.

Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024
Ing.
Antonín
Daněk
Výjimku z povinnosti dodržet u zaměstnance zákonné minimum vždy představují osoby nebo situace vyjmenované v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy vyměřovací základ může být i nižší než zákonem stanovené minimum. V takových případech, tedy pokud zaměstnavatel odvádí pojistné z částky nižší než povinné minimální, musí mít vždy k dispozici doklad, který jej k takovému postupu opravňuje a tento doklad předloží i případné kontrole ze zdravotní pojišťovny.
V právních podmínkách platných ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2024:
*
je v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. formulováno stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kdy se do vyměřovacího základu zahrnou mj. i příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, pokud by podléhaly zdanění v České republice,
*
je v navazujícím § 3 odst. 2 stanoven výčet plnění, ze kterých se pojistné na zdravotní pojištění neplatí, kdy se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrne například náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry nebo také odstupné, na které vznikl nárok podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Minimální vyměřovací základ zaměstnance a potvrzení vystavované zaměstnavatelem
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Doplatek zdravotního a sociálního pojištění při pracovní neschopnosti zaměstnance s minimální mzdou
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odvody pojištění u občana Slovenska
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let věku
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Minimální zdravotní pojištění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
396/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů