Zdravotní pojištění OSVČ a péče o děti

Plné znění otázky

OSVČ pečuje o dvě děti do 15 let. Děti mají režim domácí výuky. OSVČ má na zdravotní pojišťovně nahlášenou hlavní činnost. Nyní se dočetla, že při péči o dvě děti do 15 let by měla mít činnost vedlejší nebo nemusela mít dodržen minimální vyměřovací základ, je toto pravda? Pokud ano, lze podat na pojišťovnu česné prohlášení na péči o děti i s tím, že na prohlášení uvede datum od zpětně i několik let a potom podat opravné přehledy OSVČ? Pokud ano, jak dlouho lze toto zpětně provést?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Péče o děti - "státní kategorie" zdravotního pojištění
Práce v zahraničí a zdravotní pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024
Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ v roce 2024
Zdravotní pojištění a odvod pojistného bez ohledu na výši příjmu
Zdravotní pojištění osoby ze zahraničí po skončení zaměstnání
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Výpočet odstupného
Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnání malého rozsahu
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 3a zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění