Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Plné znění otázky

Měla bych dotaz na správnou evidenci při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby s odměňováním měsíční mzdou. Např. měsíc září - pracovní hodiny 168, celkový počet hodin 176, 1 den svátek 28. 9. Zaměstnankyně odpracovala 168 hodin včetně svátku. Zaměstnankyni proplatíme příplatek za práci ve svátek. Má být v tomto případě krácena měsíční mzda o 8 hodin (do celkového počtu 176), anebo nikoliv s tím, že bude jedna směna napracována další měsíc? Za rozvrh směn je odpovědný manager, který napracování směny pohlídá. 

V dalším případě máme zaměstnance, který odpracoval 168 hodin a na den svátku nemá naplánovanou směnu. Musí si tento den napracovat, anebo je považován jako za odpracovaný? Měl by být rozvrh směn v rámci vyrovnávacího období plánován včetně dnů, kdy je svátek (např. za září 176 hodin)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Spořicí konto pracovní doby
Sestavujeme rozvrh směn
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nový svátek v roce 2016
Co se skrytými přesčasy?
Změna letního času v roce 2019
Otazníky kolem pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Konto pracovní doby a stálá mzda

Související otázky a odpovědi

Změna pracovní smlouvy
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Nerovnoměrná pracovní doba
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Změna pracovní doby
Nepřetržitý provoz
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Fond pracovní doby za měsíc

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce