Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách

Plné znění otázky

Pokud bude zaměstnanec pracovat v rovnoměrně rozvržené pracovní době 37,50 hod/týdně - 5 dnů v týdnu - plánované směny převážně noční od 22:00 do 06:00 hod a v případě potřeby by odpracoval i přesčasového hodiny do 150 hod za rok, bude to tak v pořádku? Když se nejedná o plánované směny delší než 8 hod na směnu, tak by byla splněna podmínka v § 94 zákoníku práce ohledně délky směny pro pracující v noci a může tento zaměstnanec odpracovat i případné přesčasové hodiny?

Doplňující otázka:

Má zaměstnanec, který vykonává převážně stálou noční směnu a ve společnosti máme všechny práce v provozu zařazeny do 2. kategorii bez rizik, nárok kromě příplatku za noční práci ještě na příplatek za ztížené prostředí (pokud stálá noční směna bude patřit do 3. kategorie)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Den pracovního klidu v noční směně

Související články

Pracovní doba v obchodě
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Nový svátek v roce 2016
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Otazníky kolem pracovní doby
Konto pracovní doby a stálá mzda

Související otázky a odpovědi

Antivirus A
Hornický důchod
Druhý pracovní poměr
Práce přesčas
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Noční práce
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Nepřetržitý provoz
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Práce v sobotu nad stanovenou týdenní pracovní dobu
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Rozvržení pracovní doby

Související předpisy

§ 116, 117 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 78, 93, 94 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)