Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)

Vydáno: 21 minut čtení

Jako inspektor OIP se při kontrolní činnosti musím vyjadřovat pouze ve stylu „zaměstnavatel nesplnil“. Jiný úhel pohledu na problematiku BOZP umožňuje publikační činnost, při níž se mohu zabývat přesahem k osobní odpovědností konkrétních lidí. Ať už jsou schovaní za pojmem „zaměstnavatel“, anebo jde o řadové zaměstnance. Prostřednictvím příběhů chci přimět čtenáře k zamyšlení a poučení z chyb jiných. Nyní jsem využil příležitosti vydání nařízení vlády č. 390/2021 Sb., které od 1. listopadu 2021 nahradilo nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ohledně osobních ochranných pracovních prostředků, a připravil jsem minisérii článků na téma OOPP. První z nich bude z hutnictví a slévárenství, ale čtenář by měl odhalit univerzální moment každé události aplikovatelný ve zcela libovolném oboru.

Když přednáším o BOZP, s oblibou zahajuji přednášku scénou z filmu Saturnin z roku 1994, kde strýc František, majitel továrny na kosmetiku, instruuje svoje zaměstnance, co mají udělat. Co a kam nalít, v jakém okamžiku co zapnout, oni si nasadí nádherné historické OOPP a v okamžiku, kdy na otázku: „A bude to mejdlo, pane šéf?“ odpoví: „ví Bůh,“ utečou, protože mu rozuměli „výbuch“. Bleskově vyhodnotili riziko a využili práva zaměstnance odmítnout výkon práce, pokud mají důvodně za to, že bezprostředně ohrožuje jejich zdraví. Připomínám, že film je adaptací knihy z roku 1942 a popisuje reálie prvorepublikového Československa. Už v této historické ukázce vidíme, jak zaměstnanci zcela přirozeně nasazují OOPP a postupují podle pokynů nadřízeného, až nakonec po zralé úvaze o odpovědnosti vůči svým rodinám dají předost bezpečnější práci v továrně na třaskaviny. Ti prostí lidé vyhodnotili rizika – to je alfa a omega systému BOZP. Je tedy vhodné začít s ním i u OOPP.

Vždyť co nám říká zákoník práce v § 104? Jde o nadřazený právní předpis, který zůstává v platnosti, i když se nařízení vlády jakožto prováděcí předpis změnilo:

„Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblast organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.“

Moje články jsou postavené na příbězích a v každém se skrývá nějaké ponaučení. Chyba, kterou udělal někdo jiný a čtenář by se nad ní měl zamyslet. Vždyť co je cílem celé BOZP? Aby se chybám předešlo prevencí, tj. aby se nestalo nic. Takže, milý čtenáři, i když si přečtete o slévárně, jistě v každém příběhu odhalíte určitý univerzální moment a ten si promítnete do vašeho provozu.

V praxi šlo o tři samostatné pracovní úrazy. Pro zpestření jsem si představil, že by se staly v jedné firmě a v jednom dni. Byl by to velmi smolný pátek třináctého, nicméně je zcela reálné, aby k tomu došlo. Společným rysem příběhu je, že zaměstnavatel těžce podcenil výběr OOPP.

Mnoha čtenářům nemusí být známo, kolik hutí v České republice funguje. Všichni známe Vítkovice a obrázek slévače a družstevnice ze staré stokoruny z roku

Související dokumenty

Související články

Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Svařování
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí