Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)

Vydáno: 14 minut čtení

V předchozích částech minisérie na téma osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) inspirované změnou prováděcího nařízení vlády platnou od 1. listopadu loňského roku jsem uvedl příběhy, se kterými jsem se setkal při kontrolách OIP v prostředí těžkého průmyslu a chemie. V tomto, zatím posledním, dílu bych rád téma odlehčil. Budu se tedy věnovat lehčím OOPP než je kožený slévárenský nákrčník nebo gumový protichemický oblek. Zůstává zde moje snaha upozornit na univerzální aspekt každého příběhu, který lze promítnout do úplně libovolného prostředí.

Začnu zamyšlením nad univerzálním aspektem každého příběhu. Ukázali jsme si, jak je důležitý výběr OOPP s ohledem na jejich ochrannou funkci – například pokrývkou hlavy ve slévárně nemůže být plátěná kšiltovka, ale hutnický klobouk. Ukázali jsme si, že při výběru OOPP je důležité zohlednit i nestandardní situace, ve kterých několik samostatných OOPP musí fungovat jako celek – například zranění zaměstnance na krku mezi obličejovým štítem a blůzou. Ukázali jsme si, že k výběru OOPP je nutné přistupovat pečlivě – například montérky, které po zasažení taveninou sice neshoří, ale tavenina se na ně připeče a dál způsobuje popáleniny. A nakonec věčné téma používání přidělených OOPP demonstrované na příběhu s prasklou hadicí na stáčení nebezpečné chemikálie, kdy obsluha na sobě měla místo protichemického obleku tričko a pantofle, protože bylo teplo. Píšu tyto příběhy proto, aby si čtenář uvědomil, že každý, třeba i zdánlivě drobný detail může vést k fatálním pracovním úrazům.

„Pane inspektore, přes dvůr vám musím dát reflexní vestu, až dojdeme do haly naproti, klidně si ji zase sundejte.“ Řekl vedoucí výroby provázející inspektora OIP na kontrole BOZP.

„Jenom přes dvůr?“ Zeptal se inspektor.

„Naše švýcarské vedení nakázalo ve všech svých fabrikách nosit ve venkovních prostorách reflexní vesty, protože někde v Rumunsku jim přejeli člověka vysokozdvižným vozíkem.“

„Ale vy si vestu neberete.“

„Já mám tohle tričko. A podívejte, tady na rukávech jsou reflexní prvky.“ Ukazoval vedou

Související dokumenty

Související články

Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Svařování
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí