Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru

Plné znění otázky

Mám otázku ohledně uložení tlakové nádoby CO2 u externího sodobaru, umístěného v prostoru jídelny výrobního podniku. Tato lahev je umístěna a zajištěna v uzavřené skříňce z dřevotřísky. Do skříňky jsou z boku vyvrtány otvory k odvětrávání, podle externího OZO PO to ale nestačí a toto umístění je nevhodné. Prosím, podle jakého pravidla či požadavku tomu tak je?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19
Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Exekuce/odstupné
Skladování a nakládání s NCHL
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí

Související články

Několik poznámek k ochranným prostředkům
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí