Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)

Vydáno: 12 minut čtení

Jako inspektor OIP se při kontrolní činnosti musím vyjadřovat pouze ve stylu „zaměstnavatel nesplnil“. Pouze v rámci publikační činnosti se mohu zabývat přesahem k osobní odpovědností konkrétních lidí, kteří svými chybami stojí za pracovními úrazy. Moje články jsou postavené na příbězích s ponaučením. Čtenář by se měl zamyslet, promítnout si univerzální moment příběhu do své praxe a stejné chybě předejít. Takže, milý čtenáři, i když si v dnešním článku série na téma OOPP přečtete o chemičce, jistě v příběhu odhalíte nějaký univerzální moment a ten si promítnete do vašeho provozu.

Inspirací pro sérii článků mi bylo nařízení vlády č. 390/2021 Sb., od 1. listopadu 2021 nahrazující nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ohledně osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Nový předpis dává zaměstnavatelům větší volnost, nesnižuje však jejich odpovědnost. Stále nadřazený právní předpis, zákoník práce, říká v § 104: „Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblast organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.“

Druhý článek minisérie je inspirovaný mediálně známou katastrofou v chemickém průmyslu. Z úcty k mrtvým změním nejen jména, ale i řadu skutečností, takže jakákoli podobnost s konkrétním případem, v němž padly od OIP vysoké pokuty, je spíš náhodná.

Pan Novák byl řidič cisterny. V pětapadesáti letech už měl něco naježděno, a když zkrachovala česká farma, ze které vozil cisterny do mlékárny v Německu, řekl si: „Nevadí, cisterna jako cisterna“ a začal jezdit pro sousední chemičku. Manželce, která se o něj začala víc bát, odpověděl: „Jsem jenom řidič, čerpání těch chemikálií organizují jiní.“

Absolvoval řadu školení včetně A

Související dokumenty

Související články

Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Ohlášení pracovního úrazu OIP