580/2020 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
580/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2020,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I     Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona    I   Kč   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I jedna                            I  2 128   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I dvě                             I  2 912   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I tři                             I  3 808   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I čtyři a více                        I  4 592   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc:
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I     Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona    I   Kč   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I jedna                            I   789   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I dvě                             I  1 079   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I tři                             I  1 411   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
I čtyři a více                        I  1 744   I
I-------------------------------------------------------------I--------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I  Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce I
I  v rodině podle  I            v Kč              I
I § 7 odst. 5 zákona I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I          I Praha I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I 
I          I     I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I jedna       I  8 775 I   6 965 I  6 637 I  5 653 I   5 476 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I dvě        I 12 205 I   9 729 I  9 279 I  7 934 I   7 689 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I tři        I 16 337 I  13 099 I  12 511 I  10 752 I  10 432 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I čtyři a více    I 20 077 I  16 172 I  15 463 I  13 341 I  12 955 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I  Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce I
I  v rodině podle  I            v Kč              I
I § 7 odst. 5 zákona I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I          I Praha I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I 
I          I     I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I jedna       I  4 932 I   4 932 I  4 932 I  4 932 I   4 932 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I dvě        I  7 045 I   7 045 I  7 045 I  7 045 I   7 045 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I tři        I  9 605 I   9 605 I  9 605 I  9 605 I   9 605 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
I čtyři a více    I 11 944 I  11 944 I  11 944 I  11 944 I  11 944 I
I--------------------I---------I-----------I----------I----------I-----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2021.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.