Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře

Téma:

Zaměstnanec, Slovák, pracuje v ČR u českého zaměstnavatele, přihlášený u české zdravotní pojišťovny (VZP) neodpracoval jednu celou naplánovanou směnu. Následně bylo dodáno potvrzení slovenského lékaře, že byl vyšetřen na Slovensku v nemocnici (tam, kde má trvalé bydliště). Zaměstnavatel je připraven mu celou směnu, ale co se týče náhrady mzdy, tady si jistí nejsme.
1) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je smluvní k VZP, kde je aktuálně pojištěn.
2) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je nejblíže zaměstnavateli nebo bydlišti. Předpokládáme, že nemůžeme brát jako bydliště jeho trvalý pobyt, ale jeho skutečný pobyt, tj. přechodné bydliště v ČR (jak by se to jinak dělalo u zaměstnanců s trvalým bydlištěm někde v třetí zemi)?
3) Na potvrzení není uvedeno, jaké vyšetření podstoupil, ani jak dlouho trvalo. Časový údaj chybí, domníváme se tedy, že pokud už lékaře skutečně navštívil, pak na ma. 30 min. a to je doba, kterou reálně proplatíme. Prosíme o Vaše stanovisko, názor. 

J. P.

3. 7. 2018

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků