Práce v zahraničí a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Pohyb osob za účelem získání zaměstnání v jiném státě není v poslední době jevem nijak mimořádným. Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarska a také Spojeného království. Pro všechny tyto státy, na jejichž občany a instituce se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení Evropské unie, budeme používat pojem „stát EU“. Našim občanům se tak s nezbytným minimem administrativních překážek otevřel prostor pro získání zkušeností včetně možnosti pracovního uplatnění v těchto státech.

Práce v zahraničí a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Obdobně se osoby ze státu EU stávají zaměstnanci českých zaměstnavatelů nebo podnikají v ČR jako osoby samostatně výdělečně činné a v takovém případě jsou pojištěny v České republice. V přímé návaznosti na nadnárodní právní úpravu účinnou v souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii a při respektování podmínek českého práva v oblasti zdravotního pojištění přicházejí primárně v úvahu následující tři varianty výkonu výdělečné činnosti v jiných státech:
1.
výkon výdělečné činnosti podle koordinačních nařízení Evropské unie (viz dále),
2.
působnost dvoustranných mezistátních smluv o sociálním zabezpečení vztahujících se na oblast zdravotního pojištění,
3.
práce v tzv. třetích zemích, fakticky tedy mimo státy uvedené ve dvou předcházejících bodech.
Podmínky platné pro české občany v jednotlivých situacích si v dalším textu blíže rozebereme.
Koordinační nařízení Evropské unie
Pohyb osob a související pojištění v systémech sociálního zabezpečení jsou v rámci Evropské unie upraveny těmito předpisy:

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Závislá činnost a SZDZ
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a práce v zahraničí
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Výdělečný a nevýdělečný pobyt v zahraničí a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024

Související otázky a odpovědi

Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění OSVČ a péče o děti
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnání malého rozsahu
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění