Zdravotní pojištění a práce v zahraničí

Vydáno: 15 minut čtení

Dokážeme vyjmenovat mnoho důvodů, proč naši občané vyjíždějí za prací do zahraničí. Někdy to může být například problém práci v určitém oboru u nás vůbec získat, nesporně lákavou je - v porovnání s tuzemskými poměry - možnost zpravidla vyššího výdělku a v neposlední řadě třeba i touha získat sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti. Ať už je motivace pro práci v zahraničí jakákoliv, vždy si musí být pracovník vědom skutečnosti, že vstupuje do zcela odlišných poměrů, než na jaké je zvyklý v Česku, včetně souvisejících dopadů i na jeho případné nezaopatřené rodinné příslušníky.

Protože s účinností od 1. května 2010 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 (pro oba předpisy budeme dále používat pojem Nařízení), má tato skutečnost mj. přímý vliv na výkon výdělečné činnosti našich občanů v zahraničí a navazující řešení zdravotního pojištění. Z pohledu aktuálně platných předpisů je důležité, zda náš občan pracuje:

  • ve státech Evropské unie, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, ve Švýcarsku nebo ve Spojeném království (dále jen „členský stát“),
  • v ostatních (tzv. třetích) zemích.

Pojištěn v zahraničí bude český občan při výkonu výdělečné činnosti ve státě, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou mezistátní smlouvu o sociálním zabezpečení (týká se rovněž oblasti zdravotního pojištění) zajišťující přístup ke zdravotní péči. V posledních letech byly tyto smlouvy uzavřeny například s Albánskou republikou, Tuniskou republikou nebo se Syrskou arabskou republikou. Kompletní seznam těchto smluv, a tedy dvoustraně sjednaných podmínek, naleznete například na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění z. s. (www.kancelarzp.cz) v sekci Právní předpisy.

Princip pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti

Jestliže občan České republiky vykonává výdělečnou činnost (zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost) na území státu, na který se vztahuje působnost Nařízení, pak platí, že je při výkonu výdělečné činnosti v členských státech pojištěn (účasten všech systémů sociálního zabezpečení) ve státě, na jehož území vykonává výdělečnou činnost

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí
Výdělečný a nevýdělečný pobyt v zahraničí a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Státní svátek a zdravotní pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou

Související otázky a odpovědi

Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Zdravotní pojištění