Zdaňování příjmů člena představenstva

Plné znění otázky

Spolek uhradil za členy představenstva pojištění odpovědnosti manažerů. Tím podle mého názoru tito členové představenstva získali nepeněžní příjem, ve výši 5 020 Kč, který je třeba zdanit a zpojistnit (sociální i zdravotní pojištění). Jak bude tento příjem zdaněn, zálohovou daní nebo srážkovou daní? Členové představenstva nepodepsali prohlášení k dani. Dále valná hromada rozhodla, že bude vyplacena odměna členům představenstva za výkon funkce ve výši 2 400 Kč na jednoho. Tato odměna podle mého názoru bude zpojistněna jen zdravotním pojištěním a zdaněna, ale nevím, zda bude uplatněna u této odměny zálohová daň nebo srážková daň. Můžete mi sdělit, jak správně ve zdanění těchto příjmů postupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Výkon funkce a zdravotní pojištění
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Smlouva o výkonu funkce - příspěvek na penzijní připojištění
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Zdaňování pronájmu § 9
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Zálohy na daň z příjmů
Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem
Sleva na vyživované dítě
Povinnost podat přiznání k DPFO
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Úrok z hypotéky zahraničního zaměstnance
Zálohy u licenčních poplatků
Covid-19: Plné moci pro daňové poradce a opatření vlády kvůli koronaviru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů