OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru

Plné znění otázky

OSVČ podniká a má výkon činnosti jako vedlejší, neboť je i celý rok zaměstnána. Nyní v lednu 2020 podala přehled pro OSSZ a od února platí nové zálohy 2 100 Kč. Již za březen zálohu zaplatila. Může si zrušit v souvislosti s nouzovým stavem, resp. odpuštěním záloh od dubna do srpna příkaz na 2 100 Kč? A pokračovat v platbách až v říjnu neb se jí platba z března započítala do září? A v případě, že příkaz nezruší, pak se jí vrátí tyto platba za březen - srpen v přehledu za rok 2020? Jak se bude postupovat v přehledu za rok 2020 - tam se uvedenou všechny placené zálohy a bude k tomu i přizpůsoben výpočet ve formuláři? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Náhrada mzdy za svátek
Paušální daň a dohoda o provedení práce
Zálohy u licenčních poplatků
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Pojistné
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Student a daňové přiznání
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Příkazní smlouva
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Ukončení rodičovské a platba záloh
Opravný přehled na sociální pojištění
Předčasný důchod bez výplaty

Související články

Daňové aktuality
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související předpisy

136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020