Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Plné znění otázky

Podám-li zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018, musím podat i opravné přehledy za rok 2018 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Vystoupení ze systému paušální daně
Zahraniční agentura práce
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Ukončení podnikání fyzické osoby
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 5b zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 24.3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění