Neuplatněná sleva na manželku

Plné znění otázky

Zaměstnanec si v únoru 2021 uvědomil, že za roky 2017 a 2018 neuplatil v ročním zúčtování slevu na manželku, na kterou měl nárok. Jak lze takovou situaci řešit? Má si zaměstnanec podat daňové přiznání za dané roky nebo vzniká povinnost zaměstnavateli toto opomenutí napravit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Nárok na daňový bonus
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně za rok 2021
Pracovní úraz a roční zúčtování
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Sleva na manželku
Daňové přiznání - dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Daňové přiznání/roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska

Související předpisy

§ 141, 143, 148 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů