Roční zúčtování daně

Plné znění otázky

Zaměstnanec požádal o roční zúčtování daně, to bylo v březnové mzdě provedeno. 7. 4. přišel zaměstnanec s tím, že si uvědomil, že jeho příjmy z pronájmu nemovitostí v roce 2014 vlastně přesáhly 6 000 Kč a měl si tudíž podat daňové přiznání sám. Jaký by měl být nyní správný postup k nápravě u zaměstnance a zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daní
Pracovní úraz a roční zúčtování
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Daňové přiznání/roční zúčtování
Chybné roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce

Související předpisy

§ 38g. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů