Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh

Plné znění otázky

Zaměstnanec požádal o roční zúčtování do 15. 2. 2021, ale nedoloží potvrzení o úrocích s tím, že mu nebylo doručeno. Je možno udělat roční zúčtování, když je přislíbeno dodání potvrzení, ze kterého bude patrné, že bylo vystaveno po 15. 2. 2021? Chyba způsobena pojišťovnou/bankou. Pokud by na formuláři od pojišťovny byl datum potvrzení pozdější než 15. 2., jak to pak případně řešit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Porušování etického kodexu
Účast na školení
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Odpočet úroků z hypotéky
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Roční zúčtování daně za rok 2021
Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Roční zúčtování a odpočet úroků
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Roční zúčtování daně z příjmu
Hypotéka druh - družka
Roční zúčtování daně - úroky z hypotéky
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů