Očkování zaměstnance

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který pracuje v laboratoři a kromě vstupní lékařské prohlídky absolvoval i očkování na žloutenku. Musel mu být vystaven i zdravotní potravinářský průkaz. Je toto vše uznatelné z pohledu daně z příjmů - prohlídka, průkaz, očkovací látka i aplikace očkování? A lze u očkovací látky uplatnit DPH 10 % z dokladu z lékárny? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Výpis ze zdravotní dokumentace
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Pracovnělékařské služby
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Dohoda o pracovní činnosti
Výstupní prohlídka
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců

Související předpisy

§ 72, 73 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 59.2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 24. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 24.2.j), p) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.7.e) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů