Lékařská prohlídka u řidiče referenta

Plné znění otázky

Musí se provádět vstupní lékařská prohlídka u zaměstnance ve 2. kategorii bez rizik, který bude mít nově v pracovní náplni i řízení služebního vozu (odveze zboží, pojede sjednat zakázku)? Tato činnost bude prováděna jen občas, nebude to jeho hlavní pracovní činnost. V současné době má platnou lékařskou prohlídku jako obsluha kovoobráběcích strojů včetně profesních rizik - obsluhy jeřábu a řidič vysokozdivžného vozíku. Když již od r. 2023 není řidič referent v profesním riziku, tak předpokládáme, že není potřeba zaměstnance na vstupní prohlídku posílat, je to tak?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posudkový závěr

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na stravování
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Pracovnělékařské prohlídky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Školství
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)