Srážky ze mzdy

Plné znění otázky

Počítám správně takto srážky ze mzdy? Jedná se o poplatníka majícího ženu a 5 dětí, z toho na 2 děti mu strháváme výživné určené soudem/exekutorem. Čistá mzda 22096 - nezabavitelná částka na poplatníka 6225,33 -nezabavitelná částka na ženu a 3 děti 6225,33 (2 děti, na které strháváme ze mzdy výživné nezapočítávám) = 9645 z 9338 je 1/3: 3112,- nad 9338 je: 307,- Na výživné (určené soudně a exekučně vymáhané) pošlu a zároveň strhávám ze mzdy 2500. Na ostatní nepřednostní pohledávky zašlu /(třetina 3112 * 2)+ 307/ - výživné 2500 = 4031,-Kč? Kolegyně je toho názoru, že bych měla zaslat 2500 na výživné a na nepřednostní pohledávku 2178 Kč. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Započtení pohledávek v pracovním právu
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - výživné
Výživné a exekuce
Provádění srážek ze mzdy
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce u manželů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy
Exekuce
Exekuce/odstupné
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Insolvence a čistá mzda
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dohoda o srážkách ze mzdy
Exekuce
Insolvence