Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení

Vydáno: 10 minut čtení

Ačkoli zaměstnavatelé neprovádějí výpočet dávek nemocenského pojištění, mají zásadní vliv na rychlost a správnost celého procesu. Jsou povinni příslušné okresní správě sociálního zabezpečení předkládat potřebné podklady pro provedení výpočtu, zejména Přílohu k žádosti o dávku.

Od 1. 1. 2020 zaměstnavateli vznikla nová povinnost předkládat Přílohu k žádosti o nemocenské výhradně elektronicky. Cílem tohoto opatření bylo posílit urychlení procesu výplaty nemocenského poté, co byla zavedena elektronizace rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti. Příloha k žádosti o ostatní dávky se dosud předkládala v listinné podobě společně s žádostmi o ostatní dávky. Od 1. 9. 2020 však dochází ke změně a vzniká nová povinnost předkládat další předepsané tiskopisy elektronicky včetně přílohy k žádosti o všechny dávky nemocenského pojištění.

Evidenční listy důchodového pojištění

Zákonem č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, se s účinností od 1. 9. 2020 mění a doplňuje § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Ošetřovné: Covid-19
DPČ a nemoc
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Krácení nemocenské
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Pracovní neschopnost
Nemocenská 2x
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Příloha k žádosti o dávku
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Dávky nemocenského pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023

Související předpisy

255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi