Příloha k žádosti o dávku

Plné znění otázky

Zaměstnanec je dlouhodobě nemocný. Po 14 dnech bylo na OSSZ odeslána Příloha k žádosti o dávku. Stačí tuto přílohu k žádosti o dávku zaslat na OSSZ jen jednou a po ukončení pracovní neschopnosti jim zastat hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti nebo se musí příloha k žádosti o dávku zasílat každý měsíc? Zaměstnanec je nemocný 3 měsíce.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Dědictví a daňové přiznání
Služební vozidlo pro soukromé účely
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní neschopnost
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Krácení nemocenské
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 3. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Daňové aktuality
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

§ 97 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění