Asistent na základní škole

Plné znění otázky

Jaký je rozdíl mezi školním asistentem a asistentem pedagoga, nejenom v náplni práce ale i v požadavcích na kvalifikaci apod.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy

Související otázky a odpovědi

Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Stanovení platu ředitelce základní školy
Platové zařazení ředitele školy
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Zařazení učitele střední školy - praxe
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Nařízení neplaceného volna
Příplatek za třídnictví
Statutární zástupce
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Odměny z hospodářské činnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Výpočet dělené směny

Související předpisy

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
§ 2, 20 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
§ 3, 5 předpisu 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě