Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020

Plné znění otázky

Zpracovali jsme DPFO i přehledy na pojišťovny v daňovém SW pro OSVČ, která v měsících březen až srpen 2020 vykonávána vedlejší činnost, nedosáhla rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ (a k této účasti se dnem podání přehledu nepřihlásila). V přehledu na SP jí vyšel přeplatek ve výši „částky, o kterou se snižuje pojistné na DP na řádku 34“ – tedy ve výši minimálních záloh, které stát OSVČ „odpustil“ – 6 x 1018 Kč. Na přehledu pro ZP se prominuté minimální zálohy objevily obdobně. Znamená to tedy, že i když OSVČ tyto prominuté zálohy neplatila, bude jí je stát vracet?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Starobní důchod
Zdravotní pojištění OSVČ
Osvobození prodeje stavebního pozemku
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Pojistné
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměny členů orgánů právnických osob
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Student a daňové přiznání

Související články

Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Daňové aktuality
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

§ 1 zákona 136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění