Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Pokud u nás pracuje zaměstnanec na hlavní pracovní poměr a zároveň na dohodu o provedení práce a má podepsané prohlášení, je správné když příjem z obou poměrů vstupuje do jednoho základu daně a je daněn zálohovou daní? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Souběh pracovní smlouvy a DPP
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Úroky z hypotečního úvěru
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti
Fiktivní pojištění - EU
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci

Související předpisy

§ 38h, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů