Postoupení pohledávky, nepodnikatel

Plné znění otázky

Fyzická osoba, nepodnikatel, prodala obchodní podíl ve společnosti s r. o. v hodnotě 21,5 mil. Kč. Tato pohledávka nebyla uhrazena. Jak má FO postupovat: - vlastní svoji společnost, je jediným společníkem, prodá jí svoji pohledávku za 21,5 mil Kč a společnost pohledávku uhradí, FO, nepodnikatel ve svém DP uvede do § 10 příjem 21,5 mil. a výdej 21,5 mil a nezdaní nic - postoupí pohledávku své společnosti v roce 2018 za 21,5 mil. Kč a ve smlouvě bude uvedeno, že pohledávka bude uhrazena postupně v roce 2018 5 mil., 2019 5 mil., 2020 5 mil. a zbytek v roce 2021. Jak to bude s uplatněním výdajů v daňovém přiznání, kdy a jak zdaní FO, nepodnikatel tuto pohledávku? - FO postoupí pohledávku společnosti za 5 mil. Kč, společnost v tomtéž roce pohledávku uhradí (5 mil.), FO zdaní za rok 2018 21,5 mínus 5 mil., tedy daňový základ 16,5 mil Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Související otázky a odpovědi

Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů

Související předpisy

§ 10, 23. 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. s) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 5. 9 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů